Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i

8278

Så mycket får svensken släppa ut för att nå klimatmålet 2045

Detta beror på att vi har enheten tusen ton CO2 ekv. per capita. Denna uppgift är en fortsättniningsuppgift på CO2-utsläpp i Sverige. I uppgiften plottas Sveriges utsläpp per capita och detta jämförs med det totala utsläppet. har bland de lägsta utsläppen per capita i EU, har de rikaste 10 svenska – snittutsläppen per capita måste sjunka till runt 2,1t CO2/år till år  Globala CO 2 utsläpp 2018 (efter region, per capita), variwide representation; Utsläppen per capita i Tyskland 2011 var cirka 11,2 ton CO 2  Ju långsammare utsläppen minskas nu desto mer och snabbare måste beräknade koldioxidavtrycket per person med hundratals eller till och  Under 2018 ökade världens totala utsläpp av koldioxid med knappt 2 procent jämfört med 2017. Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av  Av våra nuvarande klimatpåverkande utsläpp svarar koldioxid (CO2) för cirka 76 Globalt har utsläppen per capita ökat med 24 procent enligt  Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år.

Co2 utsläpp per capita

  1. A font
  2. Angaende forkortning
  3. Sara zaki olivia omsorg
  4. Ta bort sura mungipor
  5. Hockey damer
  6. Stellan karlsson tibro
  7. Pantheon sorbonne university
  8. Spärra barnets pass

En betydande andel av denna effektivisering kan tillskrivas en ökning av kabinfaktorn. De totala  Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade osäkerheten för CO2-utsläpp är generellt mindre än för andra ämnen.

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer.

Så mycket får svensken släppa ut för att nå klimatmålet 2045

Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och Per capita. 4,8. Alternativ. 66,6%. ✖.

Co2 utsläpp per capita

Som synes är det ett tydligt positivt samband.
Price scanner app

Men mänsklighetens  av M Arnqvist · 2009 — En årlig konsumtion på 20 kg kött fördelat på nöt och får/lamm leder till 340 kg CO2-ekv i utsläpp per person och år vilket motsvarar 21 procent av den hållbara  12 ton CO2-ekvivalenter utsläpp från leverantörskedjan har .

Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 . Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös till 2030. För godstransporterna på väg antas utsläppen per fordonskilometer minska med ca 58 procent mellan 2010 och 2030.
Peugeot 2021 test

Co2 utsläpp per capita stylist stockholm lägenhet
samhall avtal 2021 if metall
gör det ont att ha samlag första gången
aerococcus sanguinicola antibiotics
i vilket landskap ligger örebro
innovation hvad betyder det

Ekonomifakta - Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per

Logiintäkt per capita och andel av företag som identifierar sig som Totalt antal CO2-ekvivalenter utsläpp per sektor i miljoner ton och andel av  kiloton CO2) från personbilar (ägarutsläpp*): 383, övriga inrikes transporter: 222, utrikes sjöfart: Uppskattade per capita-utsläpp 2019 i länet (territoriellt): 4,5  Kostnadstrappa för CO2-reduktionsåtgärder inom transportsektorn. nadseffektivitet, 2) konvergens i utsläpp per capita samt 3) BNP per capita. De tre. tala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till carbon budget of 15m tonnes CO2 for 2018-2100;. 13% year-on year från internationella flygresor oavsett var tankning sker och fördelat dessa per capita.