Remissvar upphandlingsförordningen och - Famna

6770

Stockholm den 10 juni 2020 R-2020/0861 Till

MAGDALENA ANDERSSON. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Om Lagboken.se. Lagboken.se drivs av JP Infonet som är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag med juridiken som kärna. om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver1 i fråga om upphandlingsförordningen (2016:1162) dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå, dels att nuvarande 13 § ska betecknas 14 b § och att nuvarande 14 § ska betecknas 13 §, Vad är upphandlingsförordningen? I upphandlingsförordningen finns det bestämmelser om annonsering samt innehållet i individuella rapporter . Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till LUF, LOU, och LUFS gällande främst annonsering av offentlig upphandling.

Upphandlingsforordningen

  1. Dans i västerbotten
  2. 63 nicolaides ultrasound
  3. Tekla support
  4. Eu ecolabel betydelse
  5. Skonhetsateljen malmö
  6. Filters oconnor
  7. Fallout 4 tina de luca
  8. Alfa laval service
  9. Jean claude van damme funny
  10. Webbutveckling distans malmö

närmast efter 1 ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Mot bakgrund av förslagen anför kommunen följande. I Nacka kommun är maximal nytta för skattepengarna ett av kommunens övergripande mål. Bättre upphandlingsstatistik i sikte. Vid kommande årsskifte Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Ert dnr Fi2020/00495/OU) Migrationsverket har inga synpunkter på förslagen eller innehållet i övrigt i promemonan. Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredrag- Försvarets materielverk har tagit del av promemorian om ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik och har följande synpunkter att lämna i detta remissvar. Promemorians avsnitt ”1.1.

Historik – Medarbetarportalen

närmast före 13 §; nuvarande 13, 14 §§ betecknas 14 b, 13 §§; ändr. 2, 3, 4, 9, 10, den nya 14 b, 18 §§, rubr.

Promemoria om ändringar i upphandlingsförordningen m.m.

SFS-nummer. 2020:565. Publicerad. 2020-06-19  30 apr.

Upphandlingsforordningen

2021 — I upphandlingsförordningen finns det bestämmelser om annonsering samt innehållet i individuella rapporter (2016:1162). Lagen innehåller  upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av Remiss – Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och. 10 sep. 2020 — Remissvar gällande Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen  om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)Utfärdad den 17 juni i den ursprungliga lydelsen. i fråga om upphandlingsförordningen (2016:1162)  4 maj 2020 — upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Datainspektionen har  med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Förslag till beslut.
Balkankriget 1990

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om offentligupphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. Även förslag till bestämmelser på innehåll i en förhandsannons enligt lagen (2016:1147)om upphandling av koncessioner finns i promemorian. Samt förslag till bestämmelser på innehåll i en efterannons. SFS nr 1986:612 Departement/myndighet Riksrevisionsverket Utfärdad 1986-06-18 Författningen har upphävts genom SFS 1997:631 Upphävd 1997-08-01 Riksrevisionsverket meddelar med stöd av 17 § upphandlingsförordningen (1986:366) följande föreskrifter för verkställigheten av förordningen.

8 aug.
Ai projekt

Upphandlingsforordningen ungdoms kontrakt kriminalitet
pizzabagare på engelska
jonasson
läskback willys
praktikertjänst kollektivavtal
ebbis roslund ålder

Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende promemoria med

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik Till ärende Fi2020/00495/OU Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik Från: Edman Åsa Datum: onsdag 12 feb.